Åtgärda underkänd OVK

Vi ser till att din OVK blir godkänd

Vi erbjuder förebyggande åtgärder inför en OVK eller åtgärder för att klara OVK om ni blivit underkända.

INFÖR OVK: rensa

Inför den obligatoriska OVK-besiktningen kan vi hjälpa er att rensa ventilationssystemet i förebyggande syfte om du redan nu misstänker att det finns en risk att bli underkänd.

Om fläktarna drar mycket energi och om luftflödet är begränsat så är en förebyggande rensning ett klokt drag då det sparar tid och frustration.

UNDERKÄND OVK: rensa och täta

Om OVK:n blir underkänd så bör första steget var att rensa ventilationssystemet.

Om ni redan har rensat systemet men ändå bli underkänd så kan det bero på att ni har stora luftläckage. 

Vi kommer gärna ut och mäter luftläckaget.

Är det stora läckage så rekommenderar vi att ni tätar ventilationssystemet.

ENERGIBESPARANDE ÅTGÄRD: täta

Som en del av OVK-protokollet så ska det finnas förslag på energibesparande åtgärder.

En åtgärd som har stor effekt på energiförbrukningen och driften är att täta ventilationssystemet så att fläktarna inte behöver gå på onödigt hög effekt. 

Läs mer om vår prisbelönta och effektiva tätningsmetod Aeroseal här.