Sänk energikostnaden

Varför kostar ventilationen så mycket i drift?

Driften av ventilationssystem i äldre fastigheter kostar ofta onödigt mycket. Men finns det flera olika sätt att sänka energikostnaden. Dessa tips gäller flerbostadshus, kontor, skolor, kommersiella byggnader och större fastigheter med stora ventilationssystem av typerna F, FT, FTX och FX.

Fläktarna jobbar för hårt

Om luften inte kan flöda fritt i ventilationssystemet så behöver inte fläktarna jobba onödigt mycket vilket sänker energikostnader. Då kan man rensa sitt ventilationssystem. 

Om det finns väldigt mycket läckage i ventilationssystemet måste också fläktarna jobba onödigt hårt. Man kan börja med att möta sitt luftläckage och är det allvarligt kan man täta systemet.

Värmer upp kall tjuvluft

Det kostar såklart extra att värma upp ett hus om systemet är otätt och släpper in kall luft. Inte minst om det finns ett värmeåtervinningssystem i fastigheten. Då får ni nämligen också betala för att värma upp kall tjuvluft som smiter in i systemet. 

För att komma undan detta behöver ni täta systemet. VI kan hjälpa er med detta. 

Behålla fläktar. Mindre fläktar.

Ska ni byta fläktar som en energibesparande åtgärd? Kanske kan det vara så att fläktarna går på onödigt hög effekt?

Genom att täta systemet kanske ni kan behålla eller renovera existerande fläktar istället för at byta dem. Ska ni byta fläktar så kan ett tätt system göra att ni kanske kan köpa in mindre fläktar.

Vi kan hjälper er att mäta luftläckaget och täta systemet.