Mäta luftläckaget i ventilationen 

Få reda på vad luftläckaget kostar dig

Alla ventilationssystem läcker mer eller mindre luft. Äldre system kan läcka tusentals liter om dagen och bli riktigt dyrt i onödiga energikostnader. Ofta känner man inte till omfattningen av läckaget i sitt system. Med en tryckmätning tar vi reda på hur många liter luft ert ventilationssystem läcker i minuten. Är läckaget stort kan vi täta det. 

Läckage kostar pengar

Om systemet läcker luft eller drar in tjuvluft så måste fläktarna jobba mer än de behöver för att få ut luften i fastigheten och drar då onödigt mycket energi.

Det blir dessutom extra kostsamt om ni redan återvinner värme eller planerar att göra det i framtiden. Då måste systemet värma upp kall tjuvluft som smiter in i systemet.

Var läcker det luft?

Läckaget i ventilationsrören kommer av otäta skarvar, hål efter renovering eller om man flyttat och lett om ventilationen.

Läckaget kan också komma av att ventilationsrören har blivit tillbucklade vid anläggning eller hantering och därmed blir otät i skarvningen.

Värst i äldre fastigheter

Förr var energikraven lägre och medvetenheten kring täta system mindre. Äldre system läcker ofta ganska mycket luft både på grund av lång livstid och hantering. Luftläckage är en anledning till att äldre system är dyra i drift.

En luftläckagemätning ger en bild av läckagets omfattning och gör att ni kan ta ställning till om ni vill täta systemet istället för att exempelvis byta ut fläktarna.

Hur går en läckagemätning till?

Hur går en läckage-
mätning till?

1) Offert

Vi lämnar alltid en tydlig och detaljerad offert.

2) Info till hyresgäster

Om det är ett flerbostadshus behöver vi komma in i varje lägenhet – då blir det viktigt med information så att genomförandet blir smidigt.

3) Mätningen

Våra certifierade medarbetare kommer ut och mäter luftläckaget i hela ventilationssystemet.

4) rapport

Ni får en detaljerad rapport som inkluderar antalet liter som systemet läcker i minuten. Om läckaget är allvarligt kan vi hjälp er med att täta systemet.

Täta kostsamma luftläckage med vår patenterade och prisbelönta Aeroseal-metod. Det sänker energikostnaden direkt. Vi kan täta ventilationen i alla typer av fastigheter utan ingrepp. Det är 

dessutom helt ofarligt och skonsamt för miljö, människa och fastighet. 

Några kundexempel

Vi har mätt luftläckaget i hundratals fastigheter, allt från flerbostadshus till skolor, kontor och sjukhus. 

BRF sågbäcken i huddinge

Tät ventilation vid nybyggnation

2016 byggdes ett nytt Svanenmärkt flerbostadshus med 170 bostadsrätter i Huddinge.

För att säkra besiktningen, hålla driftkostnaden nere och se till att all luft cirkulerade som den skulle, valde man att både mäta luftläckaget och täta hela fastighetens ventilationssystem från början.

skånes Universitetssjukus

Viktigt med täthet i sjukhusmiljö

I sjukhusmiljö ställs de högsta täthetsskraven på ventilationen för att minimera risker med spridning av oönskade patogener.

Skånes Universitetssjukhus i Malmö valde att luftmäta sina kanalsystem och täta delar av ventilationssystemet med Aeroseal-metoden och för fortsätta erbjuda sina patienter tryggast möjliga vård.  

FLERBOSTADSHUS I HARLÖSA

Lägre energikostnad för ventilationsdrift

På Hemgatan i Harlösa ligger ett typiskt äldre hyreshus med ca 20 lägenheter. Vid en luftläckagemätning visade det sig att systemet läckte stora mängder luft vilket gjorde att fläktarna fick jobba på högvarv.

Vi tätade hela systemet med vår Aeroseal-metod vilket gjorde att energiåtgången i huset sänktes drastiskt.

Kulturhuset Mazetti i Malmö

Inte längre fläktar på högvarv

Mazettihuset är en välkänd Malmöfastighet och f.d. chokladfabrik som nu huserar kulturverksamheter, utbildning och restaurang. Fastigheten ägs av Stadsfastigheter.

Den varierande verksamheten med mycket människor i omsättning ställer höga krav på ventilationen. Vi har mätt luftläckaget och tätat ventilationen där det varit nödvändigt för att inte fläktarna ska arbeta på max effekt.