Skorstenslösningar

Skorstenstekniska lösningar för äldre fastigheter

En skorsten har en livslängd på ca 30-50 år innan den börjar läcka. Vi erbjuder skorstenstekniska lösningar för att säkerställa kvaliteten och säkerheten i fastigheter med självdrag.

Trycktestar skorsten

Vi testar skorstenens täthet med hjälp av en rökpatron för att identifiera och hitta läckage i skorstenen.

Infodring av skorsten (sk relining)

Vi renoverar skorstenar genom att infodra dem med ett rostfritt rör/slang som förs ner i kanalerna. På så sätt förlänger man livstiden på skorstenen och får den tät.

Rensar skorsten

Skorstenen kan ha satts igen antingen av ingrepp eller av exemeplvis fågelbon. Vi rensar skorstenar från olika igensättningar så att den kan användas säkert igen.