Ventilation

Är du i behov av rengöring och rensning av din ventilation? Beroende på din anläggning anpassar Omnino rengöringsmetoden så att bästa möjliga resultat uppnås. Vi utför ventilationsrensning på alla typer av ventilationsanläggningar hos bostadsrättsföreningar, allmännyttan, företag och offentlig miljö. Vi arbetar i anläggningar som är både små och stora, enkla och komplexa.

Obligatorisk ventilationskontroll för ett bättre inomhusklimat

För att visa att inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemen fungerar skall en obligatorisk ventilationskontroll (OVK) göras regelbundet i de flesta byggnader enligt Boverket. OVK ska göras innan ett ventilationssystem tas i bruk för första gången (första besiktning). För de flesta byggnader ska OVK sedan göras regelbundet, var 3 eller 6 år (återkommande besiktning).

Ventilationsrensning har stor betydelse för hur vi mår

Luften kan påverka vår sömn, vår koncentrationsförmåga och vår hälsa. Dålig luftkvalitet kan leda till illamående, huvudvärk och i värsta fall orsaka allvarliga luftvägssjukdomar, astma och allergier. Effektiv ventilation håller syrenivån i bostaden på en bra nivå och tar bort skadliga ångor och lukter. Tilluft filtreras alltid genom högkvalitativa filter, vilket skapar en hälsosam och bekväm inomhusmiljö. Därför är det viktigt att regelbundet göra en ventilationsrensning.