ventilationsrengöring i malmö ger God hälsa, bättre miljö och mer kvar i plånboken.

Alla hus har någon typ av ventilation, om inte annat självdrag. En fungerande ventilation är avgörande, inte minst för hälsan, välmåendet och prestationsförmågan. Men också för en effektiv och hållbar energiförbrukning. Att ventilationen inte fungerar kan bero på många olika saker, några vanliga skäl är brister vid injusteringen, dåligt underhåll och ändrade förhållanden (exempelvis har huset tätats). Oavsett vad felen beror på så garanterar vi att snabbt ta fram den bästa, mest effektiva och hållbara lösningen. 

Rekond I malmö

Ventilationsrensning I MALMÖ

Är du i behov av rengöring och ventilationsrensning i Malmö? Vi rensar alla typer av ventilationsanläggningar från små till stora, enkla till komplexa. Beroende på din anläggning anpassar vi rengöringsmetoden så att bästa möjliga resultat uppnås. Vi erbjuder rengöring med de senaste rensningsmetoderna, t ex roterande rensborstar och tryckluftrensning med roterande tryckluftskulor. 

Läckagemätning

Dagens allt hårdare krav på energieffektivisering ställer också höga krav på våra fastigheters ventilationsanläggningar. En läckande anläggning förbrukar mer energi för att uppnå det beräknade luftflödet. Ett hus som läcker förbrukar alltså mer energi eftersom värmen och kylan har möjligheten att ta sig både in och ut. I andra miljöer som på sjukhus kan ett läckande rum få betydligt större konsekvenser med smittspridning som följd. Vi utför mätning av alla typer av ventilationsanläggningar

renovering ventilation i malmö

SKORSTENSRENOVERING MED RELINING

Vid underkända OVK-besiktningar och läckande självdragskanaler utför vi relining i Malmö med effektiva och smidiga lösningar så att du ska få en godkänd OVK. En effektiv ventilation håller syrenivån i din bostad på en bra nivå och tar bort de höga fukthalterna som orsakar mögelangrepp. Läckande kanaler kan även orsaka odörer från grannarna.

VENTILATIONSTÄTNING MED AEROSEAL 

Aeroseal är en unik teknik för tätning från insidan av redan installerad luftkanalsystem. Den patenterade Aeroseal-processen utvecklades på 1990-talet vid University of Berkeley i Kalifornien, USA.

På bara några timmar och för en bråkdel av kostnaden, förseglar och förnyar vi hela ditt ventilationssystem – från insidan – utan ingrepp och ombyggnation. 

SÅ HÄR FUNGERAR AEROSEAL:

Aeroseal är ett vattenbaserat tätningsmedel som – när det exponeras för varm tryckluft – omvandlas till en luftburen dimma av aerosoliserat tätningmedel. De aerosoliserade partiklarna sprids i hela kanalsystemet med hjälp av skapat övertryck och omvandlas till en elastisk tätningsmassa endast där otätheter finns och tätar hål och spalter på upp till 1,5 cm oavsett kanalens materialtyp.

Aeroseals tätningsmedel uppfyller svenska krav för ofarlighet och har en tätningskapacitet på upp till 600 meter alt. 2700 m2 kanalyta per dag. Den tätade kanalen tål ett övertryck på 2000 Pa och kan tas i bruk redan 2 timmar efter genomförd tätning. Snabbt, enkelt och effektivt!

konvertering

Standardhöjning

Det är vanligt att äldre hus med självdrag förlorar luftväxlingen och ventilationen helt, efter att man byter fönster, isolerar och tätar huset eller byter uppvärmning och ersätter den gamla typen av uppvärmning med värmepumpar, direktverkande el och fjärrvärme. Då behöver man konvertera självdraget till mekanisk frånluft. På Omnino utför den här typen av konverteringar regelbundet.

Miljöeffektivisering

Ventilation, kyla och uppvärmning av fastigheter står för 25% av jordens energiförbrukning! Optimering och miljöeffektivisering av ventilationssystem är ett högaktuellt ämne för att minska den energiåtgång och det klimatavtryck som skapas av läckande ventilationssystem. Minskad energianvändning innebär också en försäkring mot framtida ökade energipriser. En miljöeffektivisering av en fastighets ventilationssystem resulterar därmed i att marknadsvärdet ökar.