Skorstensrenovering med relining

Vid underkända OVK-besiktningar och läckande självdragskanaler utför vi relining med effektiva och smidiga lösningar så att du skall få en godkänd OVK. Omnino konverterar även självdragsventilation till mekanisk ventilation. En effektiv ventilation håller syrenivån i din bostad på en bra nivå och tar bort skadliga ångor och lukter från grannarna.

Är din skorsten i behov av renovering?

Omkring 80% av alla flerbostadshus som har självdragsventilation bedöms ha läckande ventilationskanaler. Fastigheter byggda före 1965 är särskilt drabbade, och konsekvenserna är allvarliga. I den bästa av världar fungerar självdragsventilationen i ditt hus utan problem men vi vet av erfarenhet att den har brister i många fastigheter.

Frisk luft gör skillnad

De nya miljö-, energi- och hälsokraven i bostäder, lokaler och skolor ökar stadigt. Våra produkter och tjänster har anpassats för att motsvara de höga krav som ställs. Så satsa på ett bra inneklimat! För om du andas bra luft blir du dubbelt så effektiv. En färsk studie från Harvard University visar att vi tänker bättre, jobbar klokare och presterar bättre i kontor med bra och jämnt inneklimat.

Välbeprövat reliningsystem

Vi arbetar med ett i Sverige välbeprövat system som har dokumenterad låg LCC-kostnad (livscykelkostnad). De speciellt framtagna flexibla metallrören gör relininginstallationen enkel och smidig. Rören monteras i fastighetens befintliga kanaler. Detta belastar lägenhetsinnehavare och föreningar minimalt eftersom vårt behov av tillgänglighet endast är ca 1-2 timmar/lägenhet. Rören avger inga lukter eller hälsovådliga ämnen. De är tillverkade av syrafast rostfritt stål med materialgaranti upp till 30 år.

Minskade energikostnader

Täta kanaler och en väl fungerande ventilation är också en förutsättning för att kunna minska fastighetens energikostnader så att inte pengar går upp i rök när dyrbar energi sipprar ut ur fastighetens ventilationssystem. Våra tekniker vet vad som behövs för en optimal ventilation och vi levererar och installerar den utrustning som krävs.