Framtidens tätningssystem

Aeroseal tätar luftkanalsystemet snabbt och effektivt så att den erforderliga lufttäthetsklassen kan uppnås utan omfattande och dyra ingrepp i system och byggnad. Den patenterade processen utvecklades på 1990-talet vid University of Berkeley i Kalifornien. Referensobjekt finns över hela världen och nu är det dags för Sverige! Omnino är det första företaget i Sverige med utbildad och certifierad personal inom Aeroseal.

Så här fungerar Aeroseal

Tätningsmedlet omvandlas till gasformigt tillstånd med uppvärmd tryckluft. De aerosoliserade partiklarna sprids i hela kanalsystemet och tätar efter hand de hål och spalter (upp till 15 mm) som orsakat läckaget i ventilationssystemet. Kanalen kan vara tillverkad av metall, eternit, cement eller tegel. Tätad kanal tål ett övertryck upp till 2000 Pa. Tätningskapaciteten är upp till 600 m alternativt 2700 kvadratmeter kanalyta per dag. Tätningsmedlet uppfyller svenska krav för ofarlighet. Kanalen kan tas i bruk efter två timmars tätning.

Spara pengar med Aeroseal

Processen ger täta kanaler till en bråkdel av den normala kostnaden för åtgärd. Det innebär en energi- och kostnadsbesparing men även en effektivisering av den befintliga systemdriften för fläktar, värme och kyla. Aeroseal återskapar dessutom den tänkta prestandan gällande luftflöde och luftmiljö. Den reducerar även läckagegenererande missljud och tar bort luktproblem som otäta system skapar. Metoden kan konvertera om A-, B- och C-täthetsklassade kanaler till vald klass – upp till D.