Ödmjuka experter på ventilation

Med närmare 30 års erfarenhet av ventilation och skorstensrenovering vågar vi ödmjukt titulera oss som experter på området. En av våra specialiteter är underkända OVK-besiktningar där vi snabbt och smidigt ser till att du blir godkänd. Förutom ett hantverksmässigt utfört arbete enligt branschens alla regler är vår lyhördhet, tydlighet och höga servicenivå som våra kunder uppskattar mest med oss. 

Vi dokumenterar allt 

Oavsett om vi utför ventilationsrensning, tätar läckande ventilationskanaler eller erbjuder totallösningar på förbättring och ombyggnation av fastighetens ventilation så dokumenterar vi vårt arbete från start till mål, vi återkopplar löpande och överlämnar slutligen ett gediget kompendium över korrekt utfört arbete. Allt för att du som kund ska känna dig trygg med oss. 

Alla typer av fastigheter 

Vi är som sagt experter på frisk luft och våra kunder består av allt från privatpersoner, bostadsrättsföreningar, företag, skolor, sjukhus och kommuner. 

Vårt kontor finns i Malmö, men vi jobbar i hela Skåne. Är du intresserad av våra energieffektiva ventilationslösningar för ett hälsosamt och inomhusklimat – tveka inte att höra av dig. 

/Våra policys/

Hållbarhet är A och O för oss

Hållbarhet för oss innefattar både arbetsmiljö och den sociala dimensionen. Det är viktigt att kontinuerligt arbeta med att minska miljöbelastningen och samtidigt förbättra arbetsmiljön. Miljömedvetenhet och god kvalitet – både vad gäller arbetsmiljö, tjänster och produkter – är viktiga områden för oss.

Riktlinjer för våra mål inom arbetsmiljö

 • Arbetsmiljöarbetet görs i samverkan mellan arbetsgivare, arbetstagare och skyddsombud.
 • Chefer och arbetsledare har/får rätt kunskaper, kompetens, resurser och befogenheter för att kunna verka för en bra och säker arbetsmiljö.
 • Alla anställda får den introduktion och utbildning de behöver för att kunna arbeta säkert.
 • Vi regelbundet, och vid förändringar, undersöker och riskbedömer såväl vår fysiska, som vår organisatoriska och sociala arbetsmiljö för att kunna vidta de åtgärder som behövs för att skapa en säker och trygg arbetsplats.
 • Val av material och produkter som ger minsta möjliga miljöpåverkan genom sin livscykel.
 • Alla tillbud och olyckor som inträffar rapporteras och utreds så att vi kan vidta åtgärder.
 • Arbetsmiljöfaktorer alltid beaktas vid alla typer av inköp.
 • Vi lever upp till den lagstiftning som finns på arbetsmiljöområdet samt att vi når våra arbetsmiljömål.

Riktlinjer för våra mål inom miljö

 • Gällande lagstiftningar och myndighetskrav är minimikravet för vår verksamhet.
 • Strävan skall vara att ständigt bli bättre på miljöarbete för att minska företagets miljöpåverkan.
 • Företaget skall arbeta i förebyggande syfte.
 • Genom engagerade och kunniga medarbetare strävar vi efter ständiga förbättringar.
 • Val av material och produkter som ger minsta möjliga miljöpåverkan genom sin livscykel.
 • Val av leverantörer som har en förmåga att bedriva ett aktivt miljöarbete.
 • Återvinning och sortering av restmaterial då detta är möjligt.
 • Säkerställa att miljöfarligt avfall hanteras på ett säkert sätt.
 • Utbildning av personal i hur de kan ta större hänsyn till miljön i sitt dagliga arbete.