Kontakta oss när du behöver experthjälp inom
ventilation, Skorstensreparation & Relining

Ventilation

Ventilationsrensning av små till stora anläggningar i allt från småhus till sjukhus. Vi skräddarsyr rensningen efter behov.

Skorstensreparation

med relining

Tätning av självdragskanaler i flerfamiljshus. Konvertering av självdragsventilation till mekanisk ventilation.  Montage av nya skorstenar och kaminer.

Batterioptimering

Rengöring eller energioptimering av värme- och kylbatteri, korsvärmeväxlare och roterande värmeväxlare.

Läckagemätning

Mätning av lufttäthet i ventilationsanläggningar, rum och fastigheter.

Välkommen till Omnino

Omnino är en helhetsleverantör för renovering och konventering för självdragsventilation. Vi både tätar era läckande ventilationskanaler och erbjuder totallösningar för att helt göra om fastighetens ventilation. En av våra specialiteter är underkända OVK-besiktningar där vi snabbt och smidigt ser till att du blir godkänd.

Ventilation

Finns behovet av rengöring/ rensning av ventilationssystem så har du kommit rätt. Vi är RSVR anslutna och vi har Certifierad personal med många år i branschen. Beroende på anläggningen så anpassar vi rengöringsmetoden så att bästa möjliga resultat uppnås. Vi erbjuder rengöring med roterande borstar, trycklufts rensning, högtrycksspolning (med eller utan kem)och hetvattensrensning. Vi rensar alla typer av ventilationsanläggningar från små till stora, enkla till komplexa.

Välkommen att kontakta oss.

Skorstensreparation med relining

Inom företaget finns det en väldigt stor kunskap och erfarenhet när det gäller renovering/ relining av ventilationskanaler i gamla självdragshus. Vi har tillsammans med våra samarbetspartners även en mycket stor kunskap och erfarenhet av konvertering av gamla självdragssystem till mekanisk ventilation. Så skall ni behålla självdraget eller konvertera till ett modernt system så har ni kommit rätt.

Är du intresserad av en eldstad eller en ny skorsten i ditt hus eller kanske renovering av din befintliga anläggning så kan vi självklart hjälpa dig även med detta. Vi skräddarsyr lösningen så att den passar just dina behov.

Välkommen att kontakta oss.

Batterioptimering

Ett rent batteri är ett enkelt sätt att spara energi på. Ett försmutsat batteri klarar inte att överföra värme eller kyla lika effektivt. Vi kan erbjuda traditionell rengöring eller energioptimering samt efterskyddande behandling. Vid energioptimering avlägsnas microfilm som  ej är synlig för ögat. Denna film fungerar som en isolator och hindrar värme och kyla att  överföras. Vi är ensamma i regionen om att kunna erbjuda Pure sulution metoden för rengöring, optimering och efterbehandling.

Välkommen att kontakta oss.

Läckagemätning

Dagens allt hårdare krav på energispar ställer höga krav på ventilationsanläggningar i hus. En läckande ventilationsanläggning förbrukar mer energi för att uppnå det beräknade luftflödet. Ett läckande hus förbrukar mer energi då värme och kyla har möjligheten att ta sig både in och ut. I andra miljöer så som på ett sjukhus kan ett läckande rum få betydligt större konsekvenser med smittspridning som följd. Vi erbjuder läckagemätning av ventilationsanläggningar, rum och fastigheter.

Välkommen att kontakta oss.