Experter inom ventilationsrensning, läckagemätning och skorstensrenovering med relining

Välkommen till Omnino

Vi arbetar med bostadsrättsföreningar, allmännyttan, företag och offentlig miljö

Omnino arbetar med ventilation och skorstensrenovering med relining. Vi tätar era läckande ventilationskanaler och erbjuder totallösningar på förbättringar och ombyggnader av fastighetens ventilation. Med 25 år i branschen besitter vi större kunskap och erfarenhet än de flesta. En av våra specialiteter är underkända OVK-besiktningar där vi snabbt och smidigt ser till att du blir godkänd. Välkommen önskar Ingvar Asplund med personal!

Aeroseal - framtidens tätningssystem är här

Metoden tätar luftkanalsystem snabbt och effektivt så att den erforderliga lufttäthetsklassen kan uppnås utan omfattande och dyra ingrepp i system och byggnad. Metoden reducerar även läckagegenererande missljud och tar bort luktproblem som otäta system kan skapa.

Det här erbjuder vi

Ventilationsrensning

Är du i behov av rengöring och rensning? Beroende på din anläggning anpassar Omnino rengöringsmetoden så att bästa möjliga resultat uppnås. Vi erbjuder rengöring med de senaste rensningsmetoderna, t ex roterande rensborstar och tryckluftrensning med roterande tryckluftskulor. Vi rensar alla typer av ventilationsanläggningar från små till stora, enkla till komplexa.

Läckagemätning

Dagens allt hårdare krav på energispar ställer också höga krav på ventilationsanläggningar i hus. En läckande sådan förbrukar mer energi för att uppnå det beräknade luftflödet. Ett hus som läcker förbrukar alltså mer energi då värme och kyla har möjligheten att ta sig både in och ut. I andra miljöer som på sjukhus kan ett läckande rum få betydligt större konsekvenser med smittspridning som följd. Vi utför mätning av ventilationsanläggningar.

Skorstensrenovering med relining

Vid underkända OVK-besiktningar och läckande självdragskanaler utför vi relining med effektiva och smidiga lösningar så att du skall få en godkänd OVK. Omnino konverterar även självdragsventilation till mekanisk ventilation. En effektiv ventilation håller syrenivån i din bostad på en bra nivå och tar bort de höga fukthalterna som orsakar mögelangrepp. Läckande kanaler kan orsaka odörer från grannarna.

Vi har ramavtal med HSB Skåne,
HSB Malmö och Wihlborgs

Omnino är ett certifierat rensningsföretag inom RSVR

Frisk luft gör skillnad och har stor betydelse för vår hälsa. Hur mår du?

Med vår hjälp kommer du både sova och koncentrera dig bättre.
Med närmare 25 år i branschen besitter vi större kunskap, rutin och erfarenhet än de flesta. Vi kan frisk luft.